Truyện 18+

Dâm Quỷ Thần Vương

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Dâm Quỷ Thần Vương

Tác giả: Otsuki Pain

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 1: Xuyên không

05/07/2022 1174

Một kẻ tàn nửa người bá đạo ở thế giới cũ xuyên không sang một vị diện nhị nguyên khác, mang theo đó là cái hệ thống theo người cùng với thân thể được chữa trị hai chân. Đầu nhập một cái thân phận khác. Tại đây hắn phải tham gia vào sự kiện của nhị nguyên giới, đồng thời thu nhập năng lượng hồi phục hệ thống trong quá trình vạn giới của mình...

Một kẻ tàn nửa người bá đạo ở thế giới cũ xuyên không sang một vị diện nhị nguyên khác, mang theo đó là cái hệ thống theo người cùng với thân thể được chữa trị hai chân. Đầu nhập một cái thân phận khác. Tại đây hắn phải tham gia vào sự kiện của nhị nguyên giới, đồng thời thu nhập năng lượng hồi phục hệ thống trong quá trình vạn giới của mình...

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.