Truyện 18+

Dâm Loạn Ký

Truyện 18+

Truyện Dâm Loạn Ký

Tác giả: Dâm Dâm Tiên Sinh

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3

24/05/2023 695

Thể loại: dạy dỗ nặng (sm tinh thần) , bán nón, loạn chiến, cổ đại, cần cẩu,...
Giới thiệu:
Tru Tiên có câu: Thiên địa bất nhân - Dĩ vạn vật vi sô cẩu.
Còn ở Dâm Loạn Ký thì: Xa phu bất nhân - Coi mỹ nhân như mã cẩu.
Truyện miêu tả hành trình quật khởi của một xa phu tràn ngập sắc thái dâm dục và thô bỉ.
Đường đường là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, võ công cái thế, chức cao vọng trọng lại nỡ lòng nào lột trần truồng bắt làm ngựa kéo xe!
Truyện tuy là sm hạng nặng nhưng chủ yếu là sm trên tinh thần nên có lẽ ai ko hợp với tra tấn thể xác vẫn có thể đọc được. Còn ai quan niệm mỹ nữ là để nâng niu, chiều chuộng thì hoàn toàn không nên đọc.

Thể loại: dạy dỗ nặng (sm tinh thần) , bán nón, loạn chiến, cổ đại, cần cẩu,...
Giới thiệu:
Tru Tiên có câu: Thiên địa bất nhân - Dĩ vạn vật vi sô cẩu.
Còn ở Dâm Loạn Ký thì: Xa phu bất nhân - Coi mỹ nhân như mã cẩu.
Truyện miêu tả hành trình quật khởi của một xa phu tràn ngập sắc thái dâm dục và thô bỉ.
Đường đường là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, võ công cái thế, chức cao vọng trọng lại nỡ lòng nào lột trần truồng bắt làm ngựa kéo xe!
Truyện tuy là sm hạng nặng nhưng chủ yếu là sm trên tinh thần nên có lẽ ai ko hợp với tra tấn thể xác vẫn có thể đọc được. Còn ai quan niệm mỹ nữ là để nâng niu, chiều chuộng thì hoàn toàn không nên đọc.

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.