Truyện 18+

Đại Phụng Đả Canh Nhân Bản Sửa Đổi

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân Bản Sửa Đổi

Tác giả: Hải Vương

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 7: Hoàng Cung 2

12/03/2023 4489

Một bộ truyện tiên hiệp ,trinh thám rất hay bên Trung nhưng cảnh H còn khá thiếu .Mình là fan bộ này nên quyết định viết thêm cho vui.Mong ae ủng hộ và góp ý, mới viết lần đầu.

Một bộ truyện tiên hiệp ,trinh thám rất hay bên Trung nhưng cảnh H còn khá thiếu .Mình là fan bộ này nên quyết định viết thêm cho vui.Mong ae ủng hộ và góp ý, mới viết lần đầu.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.