Truyện 18+

Đại Chúa Tể Nón Xanh

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh

Tác giả: Tiên Quang

Tình trạng: Tạm dừng

Mới nhất: Chương 39

17/06/2022 17491

Anh em ủng hộ mình nhéSơ Lược Ấn Pháp:
thôn phệ hoang thiên ấn
kỹ năng tồn tại dưới dạng ấn kí ẩn
khả năng thôn phệ linh lực,thọ mệnh của vật kí sinh truyền về cho vật chủ
có khả năng lây truyền khi vật bị kí sinh giao cấu với kể khác.Càng giao cấu nhiều thì thôn phệ càng nhiều và cộng dồn tối đa 100 lầ vật kí sinh tuổi thọ giảm đến mức thấp nhất nhưng sẽ không tử vong ngay mà nó sẽ làm cho người bị kí sinh lâm vào trạng thái dằn vặt sống không được chết không xong.Lúc này chủ thể có thể tùy ý khống chế.
Vô hiệu hóa tinh thần dò xét đối với thôn phệ hoang thiên ấn vì ấn quyết đến từ thế giới khác mạnh mẽ và cường đại gấp 1000 lần đại thiên thế giới

Anh em ủng hộ mình nhéSơ Lược Ấn Pháp:
thôn phệ hoang thiên ấn
kỹ năng tồn tại dưới dạng ấn kí ẩn
khả năng thôn phệ linh lực,thọ mệnh của vật kí sinh truyền về cho vật chủ
có khả năng lây truyền khi vật bị kí sinh giao cấu với kể khác.Càng giao cấu nhiều thì thôn phệ càng nhiều và cộng dồn tối đa 100 lầ vật kí sinh tuổi thọ giảm đến mức thấp nhất nhưng sẽ không tử vong ngay mà nó sẽ làm cho người bị kí sinh lâm vào trạng thái dằn vặt sống không được chết không xong.Lúc này chủ thể có thể tùy ý khống chế.
Vô hiệu hóa tinh thần dò xét đối với thôn phệ hoang thiên ấn vì ấn quyết đến từ thế giới khác mạnh mẽ và cường đại gấp 1000 lần đại thiên thế giới

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.