Truyện 18+

Đa Thế Giới

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Đa Thế Giới

Tác giả: D.K

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 48: Ăn Pieck

23/09/2023 8963

Cướp cơ duyên nữ nhân của main trong bộ khác.

Cướp cơ duyên nữ nhân của main trong bộ khác.

Mục lục

1 Chương 1: Cái chết 2 Chương 2: Hệ thống và phần quà tân thủ 3 Chương 3: Công pháp, thể chất, huyết mạch, quay thưởng 4 Chương 4: Cuộc gặp gỡ đầu tiên 5 Chương 5: Hoa Linh 6 Chương 6: Phần thưởng hệ thống và chức năng mới 7 Chương 7: Hoa Linh Thiên Kinh 8 Chương 8: Mẫu nữ Tử Âm 9 Chương 9: Liễu gia – ăn Tử Thanh 10 Chương 10: Cầu thân 11 Chương 10.1: Special 12 Chương 11: Lạc Phá Thai: )) 13 Chương 12: Phần thưởng và đến hạ cấp vị diện 14 Chương 13: Thân phận mới 15 Chương 14: .... 16 Chương 15: Ăn Rena – Công pháp cho mấy nữ - Trở về. (Chương bù nhé mấy friend: v) 17 Chương 16: Đấu phá thương khung 18 Chương 17: .... 19 Chương 18: lười đặt tên qué: )) 20 Chương 19: Y Tiên - Vân Vận 21 Chương 20: 22 Chương 21: 23 Chương 22 24 Chương 23 25 Chương 24 26 Chương 25: Tỷ muội cùng thu 27 Chương 26: Quà tạ lỗi - Phần Viêm cốc 28 Chương 27: Cân 3 29 Chương 28: Đồ chơi mới - Bắt cóc Huyền Y 30 Chương 29: Huấn luyện - Quay về 31 Chương 30: Con gái 32 Chươnn 31: Gặp mặt 33 Chương 32 Tâm tư Hoa Thiên Linh - Ăn Diễm Nguyệt Kỳ 34 Chương 33: Diễm Hồng Liên - Ăn Tần Mộng Ảnh 35 Chương 34: Ăn Tô Nhan 36 Chương 35: ... 37 Chương 36: Đến Man Hoang tinh cầu 38 Chương 37: Ăn Võ Tam Nương 39 Chương 38: Lãnh Nguyệt Tâm - Con gái Diễm Điệp Tình 40 Chương 39 41 Chương 29.5 42 Chương 40 43 Chương 41: Triệu hồi - Ăn Hồ Khinh Vũ 44 Chương 42: Ăn con gái 45 Chương 43 46 Chương 44: 47 Chương 45: Attack on Titan 48 Chương 46: Thịt Annie 49 Chương 47: Cân 2 50 Chương 48: Ăn Pieck

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.