Truyện 18+

Cùng Nhau Là Tốt Nhất

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Cùng Nhau Là Tốt Nhất

Tác giả: feelthetouch

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3.4

08/07/2021 3122

Viết theo sự yêu thích H, chỉ có H là nhiều nên đừng tìm khuyết điểm từ nội dung. Lần đầu viết, không thích thì ra đừng nói lời cay đắng.

Thể loại: Truyện ngắn, 1V1, H+, thô tục thuần Việt.
Nhân vật chính: Tên thay đổi theo từng mẫu truyện hoặc không.

Viết theo sự yêu thích H, chỉ có H là nhiều nên đừng tìm khuyết điểm từ nội dung. Lần đầu viết, không thích thì ra đừng nói lời cay đắng.

Thể loại: Truyện ngắn, 1V1, H+, thô tục thuần Việt.
Nhân vật chính: Tên thay đổi theo từng mẫu truyện hoặc không.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.