Truyện 18+

CLB Thư giãn - Just Relax

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện CLB Thư giãn - Just Relax

Tác giả: Lạc Linh

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 5: TOP 10

08/07/2021 1698

Nối tiếp "Live" - Book 1 - "", quyển thứ 2 này viết về ngôi trường ROYAL với một CLB kỳ lạ gọi là CLB thư giãn với những hoạt động dâm đãng có phần điên cuồng của thành viên CLB. Trường học được phân cấp, học sinh buộc phải thực hiện hoạt động để kiếm điểm sao mới có thể tồn tại được ở ngôi trường này.
Bối cảnh : Nhật Bản.
Series Book : "Live"
Book 2 - "CLB thư giãn - Just Relax"

Nối tiếp "Live" - Book 1 - "", quyển thứ 2 này viết về ngôi trường ROYAL với một CLB kỳ lạ gọi là CLB thư giãn với những hoạt động dâm đãng có phần điên cuồng của thành viên CLB. Trường học được phân cấp, học sinh buộc phải thực hiện hoạt động để kiếm điểm sao mới có thể tồn tại được ở ngôi trường này.
Bối cảnh : Nhật Bản.
Series Book : "Live"
Book 2 - "CLB thư giãn - Just Relax"

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.