Truyện ma

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Truyện ma Truyện ma dài kỳ Truyện kinh dị

Truyện Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Tác giả: Nam Lang Yếu Giảm Phì

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 50: Giờ khắc cuối cùng

30/09/2020 11781

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, kinh dị, 1×1, HE.
Nhân vật chính: 
 Lộ Hà x Tôn Chính

 

Thành thị nào cũng có tội ác cùng chú oán, nơi chúng nó tập hợp được gọi là “huyệt”.

 

 

Nếu lỡ lạc chân vào, thì không thể hóa giải, chỉ có thể trốn thoát.

Hai thanh niên bình thường tự nhiên lại rơi vào khu nhà của một bệnh viện, dựa vào một chiếc đèn pin, một quyển sổ được ghi chép những lần chạy trốn và tìm kiếm manh mối, hiềm nghi có, kinh sợ có, tìm ra lời giải có, ngụy trinh thám có.

Một chút sợ hãi một chút hài hước chỉ có hai nam nhân liếc mắt đưa tình …… là không có.

Mở ra những bí mật được cất giấu, hai nhân vật cùng trốn chạy lâu ngày sinh tình cảm, tác giả cũng không thể nào ngăn cản được.

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, kinh dị, 1×1, HE.
Nhân vật chính: 
 Lộ Hà x Tôn Chính

 

Thành thị nào cũng có tội ác cùng chú oán, nơi chúng nó tập hợp được gọi là “huyệt”.

 

 

Nếu lỡ lạc chân vào, thì không thể hóa giải, chỉ có thể trốn thoát.

Hai thanh niên bình thường tự nhiên lại rơi vào khu nhà của một bệnh viện, dựa vào một chiếc đèn pin, một quyển sổ được ghi chép những lần chạy trốn và tìm kiếm manh mối, hiềm nghi có, kinh sợ có, tìm ra lời giải có, ngụy trinh thám có.

Một chút sợ hãi một chút hài hước chỉ có hai nam nhân liếc mắt đưa tình …… là không có.

Mở ra những bí mật được cất giấu, hai nhân vật cùng trốn chạy lâu ngày sinh tình cảm, tác giả cũng không thể nào ngăn cản được.

Mục lục

1 Chương 1: Giờ thứ nhất – Khoa răng hàm mặt 2 Chương 2: Giờ thứ hai : Văn phòng viện trưởng tầng năm 3 Chương 3: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa (nhất) 4 Chương 4: Ghi chép những chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 (Nhất) 5 Chương 5: Giờ thứ ba – Thang máy tầng bốn 6 Chương 6: Giờ thứ ba – Thang máy tầng bốn 7 Chương 7: Giờ thứ tư – Khoa Đông Y tầng bốn 8 Chương 8: Khoa Đông y tầng bốn 9 Chương 9: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999 – 2002 [ Nhị ] 10 Chương 10: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 (Nhị) 11 Chương 11: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện đồng hoa 1999 – 2002 (Cửu) 12 Chương 12: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (Chín) 13 Chương 13: Ghi chép chuyện bí ẩn Đồng Hoa 1999 – 2002 (Cửu) 14 Chương 14: Giờ thứ năm – Hành lang tầng bốn 15 Chương 15: Giờ thứ năm – Hành lang tầng bốn 16 Chương 16: Giờ thứ năm – Hành lang tầng bốn 17 Chương 17: Giờ thứ sáu – Phòng hồ sơ tầng ba 18 Chương 18: Giờ thứ sáu – Phòng hồ sơ tầng ba 19 Chương 19: Giờ thứ bảy – Phòng khám ngoại khoa tầng ba 20 Chương 20: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (Bát) 21 Chương 21: Giờ thứ bảy – phòng khám ngoại khoa tầng ba 22 Chương 22: Giờ thứ bảy – phòng khám ngoại khoa tầng ba 23 Chương 23: Giờ thứ bảy – Phòng khám ngoại khoa tầng ba 24 Chương 24: Giờ thứ tám – Phòng hồ sơ tầng ba 25 Chương 25: Giờ thứ tám – Phòng hồ sơ tầng ba 26 Chương 26: Cuộn băng của Nghiêm Y Sinh [1] – Cậu bé 27 Chương 27: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Đứa bé [1] 28 Chương 28: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai 29 Chương 29: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai 30 Chương 30: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai 31 Chương 31: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999 – 2002 (Thất) 32 Chương 32: Giờ thứ mười một – Đại sảnh phòng xét nghiệm tầng hai 33 Chương 33: Giờ thứ mười một – Đại sảnh phòng xét nghiệm tầng hai 34 Chương 34: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Lưu Tần [2] 35 Chương 35: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Lưu Tần [2] 36 Chương 36: Giờ thứ mười hai – Phòng quan sát tầng một 37 Chương 37: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Hoạt tử nhân [3] 38 Chương 38: Giờ thứ mười một – Phòng quan sát tầng một 39 Chương 39: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Hoạt tử nhân [3] 40 Chương 40: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 2003 – 2005 (Tứ) 41 Chương 41: Giờ thứ mười ba – Phòng giải phẫu [4] tầng ba 42 Chương 42: Giờ thứ mười ba – Phòng giãi phẫu [4] tầng ba 43 Chương 43: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4] 44 Chương 44: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4] 45 Chương 45: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4] 46 Chương 46: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba 47 Chương 47: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba 48 Chương 48: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba 49 Chương 49: Giờ khắc cuối cùng 50 Chương 50: Giờ khắc cuối cùng

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.