Truyện ma

Chuông Gió

Truyện ma Truyện ma dài kỳ Truyện kinh dị

Truyện Chuông Gió

Tác giả: Vĩ Ngư

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Quyển 2 - Chương 19

30/09/2020 5374

Có khi nào bạn thắc mắc tại sao chuông gió lạ kêu?

Tạo ra những âm thanh riêng biệt đặc biệt gió càng thổi thì nó càng kêu lớn..

Đã có giả sử rằng chỉ khi có oán khi của người chết chạm vào.

Một con đường phiêu bạt vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối....

Có khi nào bạn thắc mắc tại sao chuông gió lạ kêu?

Tạo ra những âm thanh riêng biệt đặc biệt gió càng thổi thì nó càng kêu lớn..

Đã có giả sử rằng chỉ khi có oán khi của người chết chạm vào.

Một con đường phiêu bạt vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối....

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.