Truyện 18+

Chinh Phục Mỹ Nữ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Chinh Phục Mỹ Nữ

Tác giả: BăngTuyet

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 7

08/07/2021 1158

bán thần là conb của một vị thần và con người, họ có sưc mạnh hơn người , họ cũng có thể trở thành một vị thần

có rất nhiều thế giới song song đó thượng đế tạo ra a ở các vị thần khác nhau quản lí con của thuợng đế vị than không gian kẻ có

thể đi qua các thế giới

Bạn sẽ làm sao khi phát hiện mình là con của vị thần ấy, bạn nhận ra cuộc đời mình mới bắt đầu, nhưng bạn yêu gia đinh

Hãy cùng vị bán thần Đỗ Tử Kỳ phiêu lưu qua 6 thế giới để về nhà

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Chinh Phục Mỹ Nữ!

bán thần là conb của một vị thần và con người, họ có sưc mạnh hơn người , họ cũng có thể trở thành một vị thần

có rất nhiều thế giới song song đó thượng đế tạo ra a ở các vị thần khác nhau quản lí con của thuợng đế vị than không gian kẻ có

thể đi qua các thế giới

Bạn sẽ làm sao khi phát hiện mình là con của vị thần ấy, bạn nhận ra cuộc đời mình mới bắt đầu, nhưng bạn yêu gia đinh

Hãy cùng vị bán thần Đỗ Tử Kỳ phiêu lưu qua 6 thế giới để về nhà

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Chinh Phục Mỹ Nữ!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.