Truyện 18+

Chia Sẻ Vợ Cho Các Chiến Hữu

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Chia Sẻ Vợ Cho Các Chiến Hữu

Tác giả: BIXDJK

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 6: Nghịch lồn trong phòng tắm công cộng của bộ đội đặc chủng bị nghe thấy

25/06/2023 14644

Thanh là bộ đội đặc chủng luôn phải tập luyện ở vùng núi sâu xa, đi làm vô số nhiệm vụ nguy hiểm.Cưới vợ rồi nhưng mỗi năm chỉ được về mỗi mấy ngày.
Thèm khát đến sắp phát điên.
May mắn, vì anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên khen thưởng nên có thể dẫn theo người nhà đi hành quân.
Cô vợ thơm ngon ngọt nước của anh cứ như thế mà xuất hiện trong doanh trại.
Cứ như thế mà ngày nào cũng rung rinh đôi vú bự đi qua đi lại trước mặt chín chiến hữu còn lại.
Hàng đêm, anh đều địt vợ bắn nước tùm lum, đáng thương xin tha.
Mà tất cả những âm thanh địt nhau đó đều chui tọt vào tai của các chiến hữu còn lại.
Và rồi, anh có nhiệm vụ phải rời đi.
Sau đó, vợ anh bị những chiến hữu còn lại chén sạch sẽ không chừa lại xương........

Thanh là bộ đội đặc chủng luôn phải tập luyện ở vùng núi sâu xa, đi làm vô số nhiệm vụ nguy hiểm.Cưới vợ rồi nhưng mỗi năm chỉ được về mỗi mấy ngày.
Thèm khát đến sắp phát điên.
May mắn, vì anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên khen thưởng nên có thể dẫn theo người nhà đi hành quân.
Cô vợ thơm ngon ngọt nước của anh cứ như thế mà xuất hiện trong doanh trại.
Cứ như thế mà ngày nào cũng rung rinh đôi vú bự đi qua đi lại trước mặt chín chiến hữu còn lại.
Hàng đêm, anh đều địt vợ bắn nước tùm lum, đáng thương xin tha.
Mà tất cả những âm thanh địt nhau đó đều chui tọt vào tai của các chiến hữu còn lại.
Và rồi, anh có nhiệm vụ phải rời đi.
Sau đó, vợ anh bị những chiến hữu còn lại chén sạch sẽ không chừa lại xương........

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.