Truyện 18+

Cẩm Sắt

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Cẩm Sắt

Tác giả: Lê Tư

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 16: Kết thúc

10/07/2021 3251

??? ??????? ?????.....

Gốc: 锦瑟

Converter: Vespertine

Bìa: Tiệm Bìa Cielo

Designer: Dạ Lam Nguyệt (Cielo.BM)

Editor: Tinh Hòa

Văn án:

Diệp Tiêu sau khi chuyển trường ngồi cùng bàn với một người rất đáng sợ.

Mỗi lần cùng hắn nói chuyện cô liền bắt đầu nói lắp.

??? ??????? ?????.....

Gốc: 锦瑟

Converter: Vespertine

Bìa: Tiệm Bìa Cielo

Designer: Dạ Lam Nguyệt (Cielo.BM)

Editor: Tinh Hòa

Văn án:

Diệp Tiêu sau khi chuyển trường ngồi cùng bàn với một người rất đáng sợ.

Mỗi lần cùng hắn nói chuyện cô liền bắt đầu nói lắp.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.