Truyện 18+

Cám Ơn Cô - Người Đã Dạy Em Kiến Thức Vào Đời

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Cám Ơn Cô - Người Đã Dạy Em Kiến Thức Vào Đời

Tác giả: Leysek

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 15: Món quà bất ngờ và ngựa quen đường cũ

08/07/2021 3134

Chào anh em đồng dâm. Đợt này vô tình bị cách ly mười mấy ngày do dịch covis nên có chút ít thời gian hầu truyện cho mọi người đọc. Mình chỉ viết đc trong thời gian cách ly, sau đó đi làm sẽ không thể viết đc nữa. Truyện viết đc đến đâu thì đến nhé, anh em nào không thích thì có thể không đọc. Ý tưởng cũng chỉ là nhất thời, chưa có sự đầu tư nên nội dung cũng nghèo, viết cho relax hết ngày. Lâu không viết nên ngòi bút cũng cùn dần rồi.

Chào anh em đồng dâm. Đợt này vô tình bị cách ly mười mấy ngày do dịch covis nên có chút ít thời gian hầu truyện cho mọi người đọc. Mình chỉ viết đc trong thời gian cách ly, sau đó đi làm sẽ không thể viết đc nữa. Truyện viết đc đến đâu thì đến nhé, anh em nào không thích thì có thể không đọc. Ý tưởng cũng chỉ là nhất thời, chưa có sự đầu tư nên nội dung cũng nghèo, viết cho relax hết ngày. Lâu không viết nên ngòi bút cũng cùn dần rồi.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.