Truyện 18+

Bú Sữa Trên Vú Vợ Bạn Thân

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Bú Sữa Trên Vú Vợ Bạn Thân

Tác giả: Pttims

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 4: Lén lút sau lưng (End)

06/08/2022 26252

Tôi có một thằng bạn thân phải nói là rất thân.
Bọn tôi quên nhau từ thời cởi truồng tắm mưa đến lúc đi học và cho tới giờ 2 thằng đều có công ăn việc làm ổn định.
Bạn thân tôi là người nói nhiều nhưng khi ở với tôi thì nó nói những điều thật trong lòng của nó nên làm tôi đủ để tin tưởng thằng bạn này.

Tôi có một thằng bạn thân phải nói là rất thân.
Bọn tôi quên nhau từ thời cởi truồng tắm mưa đến lúc đi học và cho tới giờ 2 thằng đều có công ăn việc làm ổn định.
Bạn thân tôi là người nói nhiều nhưng khi ở với tôi thì nó nói những điều thật trong lòng của nó nên làm tôi đủ để tin tưởng thằng bạn này.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.