Truyện 18+

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Truyện 18+ Truyện ma có thật Truyện sắc hiệp

Truyện Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Tác giả: Tử Dục

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 43: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương Ngoại Truyện

08/07/2021 8532

Cuộc sống hầu hạ chủ nhân mới thực đáng sợ, vị bảo chủ này lại luôn tìm cách khó dễ cô, thật quái đản mà.

Đối với Nạp Dương mà nói cô cũng không khác nữ nhân kia là bao nhiêu, hắn tùy tiện muốn trêu đùa, chỉ là đến một lúc mới phát hiện ra.

Hắn thực không muốn buông tay, cũng không muốn tổn thương.

Hắn như vậy vất vả xác định cảm xúc của mình thì sẽ không để cô chạy mất.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)!

Cuộc sống hầu hạ chủ nhân mới thực đáng sợ, vị bảo chủ này lại luôn tìm cách khó dễ cô, thật quái đản mà.

Đối với Nạp Dương mà nói cô cũng không khác nữ nhân kia là bao nhiêu, hắn tùy tiện muốn trêu đùa, chỉ là đến một lúc mới phát hiện ra.

Hắn thực không muốn buông tay, cũng không muốn tổn thương.

Hắn như vậy vất vả xác định cảm xúc của mình thì sẽ không để cô chạy mất.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)!

Mục lục

1 Chương 1: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 1 2 Chương 2: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 2 3 Chương 3: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 3 4 Chương 4: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 4 5 Chương 5: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 5 6 Chương 6: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 6 7 Chương 7: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 7 8 Chương 8: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 8 9 Chương 9: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 9 10 Chương 10: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 10 11 Chương 11: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 11 12 Chương 12: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 12 13 Chương 13: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 13 14 Chương 14: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 14 15 Chương 15: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 15 16 Chương 16: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 16 17 Chương 17: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 17 18 Chương 18: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 18 19 Chương 19: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 19 20 Chương 20: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 20 21 Chương 21: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 21 22 Chương 22: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 22 23 Chương 23: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 23 24 Chương 24: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 24 25 Chương 25: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 25 26 Chương 26: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 26 27 Chương 27: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 27 28 Chương 28: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 28 29 Chương 29: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 29 30 Chương 30: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 30 31 Chương 31: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 31 32 Chương 32: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 32 33 Chương 33: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 33 34 Chương 34: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 34 35 Chương 35: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 35 36 Chương 36: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 36 37 Chương 37: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 37 38 Chương 38: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 38 39 Chương 39: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 39 40 Chương 40: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 40 41 Chương 41: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 41 42 Chương 42: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương 42 43 Chương 43: Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau) - Chương Ngoại Truyện

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.