Truyện 18+

Bản Năng Dục Vọng

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Bản Năng Dục Vọng

Tác giả: Đạo lão nhân sinh

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 16: Sống thật với bản năng dâm dục của bản thân

12/03/2023 4747

Là con người ai chẳng có ham muốn, ai chẳng có khát khao. Không ai muốn vào vai người xấu, nhưng đâu phải cuộc đời lúc nào cũng đối xử tốt với chúng ta. Với người khác là sai, với mình thì chưa hẳn cũng là sai và ngược lại cũng thế, với người khác là đúng, chắc gì như vậy thì mình đã vui.Là phúc thì hưởng, là hoạ thì chịu...là phúc hay hoạ vậy mọi cùng nhau đón xem đi

Là con người ai chẳng có ham muốn, ai chẳng có khát khao. Không ai muốn vào vai người xấu, nhưng đâu phải cuộc đời lúc nào cũng đối xử tốt với chúng ta. Với người khác là sai, với mình thì chưa hẳn cũng là sai và ngược lại cũng thế, với người khác là đúng, chắc gì như vậy thì mình đã vui.Là phúc thì hưởng, là hoạ thì chịu...là phúc hay hoạ vậy mọi cùng nhau đón xem đi

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.