Truyện 18+

Bạn Gái Bị Luân Gian Dạy Dỗ!

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Bạn Gái Bị Luân Gian Dạy Dỗ!

Tác giả: ꧁ ༺♅ᕱᏒꂅო༒КᎥภg༻꧂

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 26: Hai chị em luân vũ(6)

28/05/2023 11248

Truyện được viết ra với mục đích để các bạn quay tay chứ không nhằm mục đích nhân văn, giáo dục hay cổ súy cho những tư tưởng lệch lạc gì cả.
Truyện chỉ dành cho đọc giả 18 tuổi trở lên. Nghiêm cấm trẻ em hoặc người không tự chủ được nhận thức và hành vi đọc.

Truyện được viết ra với mục đích để các bạn quay tay chứ không nhằm mục đích nhân văn, giáo dục hay cổ súy cho những tư tưởng lệch lạc gì cả.
Truyện chỉ dành cho đọc giả 18 tuổi trở lên. Nghiêm cấm trẻ em hoặc người không tự chủ được nhận thức và hành vi đọc.

Mục lục

1 Chương 01: Mở đầu đau thương! 2 Chương 02: Bắt đầu dạy dỗ(1) 3 Chương 03: Bắt đầu dạy dỗ(2) 4 Chương 04: Bạn gái thâm hầu dạy dỗ!(01) 5 Chương 05: Bạn gái thâm hầu dạy dỗ!(02) 6 Chương 06: Bạn gái thâm hầu dạy dỗ!(03) 7 Chương 07: Bạn gái cùng chị dâu dạy dỗ (1) 8 Chương 08: Bạn gái cùng chị dâu dạy dỗ (2) 9 Chương 09: Bạn gái cùng chị dâu dạy dỗ (3) 10 Chương 10: Rơi vào cạm bẫy cưỡng gian mỹ phụ(1) 11 Chương 11: Rơi vào cạm bẫy cưỡng gian mỹ phụ(2) 12 Chương 12: Rơi vào cạm bẫy cưỡng gian mỹ phụ(3) 13 Chương 13: Rơi vào cạm bẫy cưỡng gian mỹ phụ(4) 14 Chương 14: Rơi vào cạm bẫy cưỡng gian mỹ phụ(5) 15 Chương 15: Bữa tiệc thất thân của thiếu phụ xinh đẹp(1) 16 Chương 16: Bữa tiệc thất thân của thiếu phụ xinh đẹp(2) 17 Chương 17: Bữa tiệc thất thân của thiếu phụ xinh đẹp(3) 18 Chương 18: Bữa tiệc thất thân của thiếu phụ xinh đẹp(4) 19 Chương 19: Bữa tiệc thất thân của thiếu phụ xinh đẹp(5) 20 Chương 20: Bữa tiệc thất thân của thiếu phụ xinh đẹp(6) 21 Chương 21: Hai chị em luân vũ(1) 22 Chương 22: Hai chị em luân vũ(2) 23 Chương 23: Hai chị em luân vũ(3) 24 Chương 24: Hai chị em luân vũ(4) 25 Chương 25: Hai chị em luân vũ(5) 26 Chương 26: Hai chị em luân vũ(6)

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.