Truyện 18+

Bách Mỹ Kiều Diễm Đồ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Bách Mỹ Kiều Diễm Đồ

Tác giả: Vũ Thiếu

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 607: Đại Kết Cục.

07/07/2021 51415

Một tiểu tử nghèo tên là Đạo Phong, tiền thuê nhà trả cũng không nổi, ngẫu nhiên được trời cao xem trọng, đạt được một kiện thần bí nhưng lại vô cùng cường đại thượng cổ pháp bảo, Bách Mỹ Đồ . Vì cầm giữ có thần kỳ Bách Mỹ Đồ, Đạo Phong nhất định phải tu luyện Tung Hoành Quyết, mà tu luyện Tung Hoành Quyết nhất định phải cùng Bách Mỹ Đồ bên trong ba mươi sáu tiên nô, âm dương giao hợp, đạt được các nàng trong cơ thể Tung Hoành Quyết lời dẫn. Cứ như vậy, Đạo Phong đã bắt đầu tìm kiếm chuyển thế tiên nô đấy.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bách Mỹ Kiều Diễm Đồ!

Một tiểu tử nghèo tên là Đạo Phong, tiền thuê nhà trả cũng không nổi, ngẫu nhiên được trời cao xem trọng, đạt được một kiện thần bí nhưng lại vô cùng cường đại thượng cổ pháp bảo, Bách Mỹ Đồ . Vì cầm giữ có thần kỳ Bách Mỹ Đồ, Đạo Phong nhất định phải tu luyện Tung Hoành Quyết, mà tu luyện Tung Hoành Quyết nhất định phải cùng Bách Mỹ Đồ bên trong ba mươi sáu tiên nô, âm dương giao hợp, đạt được các nàng trong cơ thể Tung Hoành Quyết lời dẫn. Cứ như vậy, Đạo Phong đã bắt đầu tìm kiếm chuyển thế tiên nô đấy.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bách Mỹ Kiều Diễm Đồ!

Mục lục

1 Chương 1: GIẤC MƠ KỲ QUÁI 2 Chương 2: KINH NGƯỜI TRÙNG HỢP 3 Chương 3: HỎA BẠO MỸ NHÂN 4 Chương 4: TRONG MỘNG CỪU ĐỊCH 5 Chương 5: DUY NHẤT NAM CÔNG NHÂN 6 Chương 6: TÌNH DỤC TRÒ CHƠI HÌNH NHÂN VẬT 7 Chương 7: BẮT ĐẦU LÀM VIỆC 8 Chương 8: ĐẾN TỘT CÙNG LÀ AI GIAN AI? 9 Chương 9: THỨ NHẤT TIÊN NÔ 10 Chương 10: GIỚI THIỆU HAI CÁI BẠN GÁI 11 Chương 11: BỂ BƠI HẤP DẪN 12 Chương 12: CÁI NÀY CHẾT TIỆT HẤP DẪN 13 Chương 13: ĐƯỜNG LÂM TÂM TƯ 14 Chương 14: PHƯƠNG HƯỚNG MỚI 15 Chương 15: CHUẨN BỊ VẼ MANGA 16 Chương 16: THỐNG KHỔ HƯỞNG THỤ 17 Chương 17: BÀN TAY NHỎ BÉ HẤP DẪN 18 Chương 18: BÊN ĐƯỜNG LÀM TÌNH 19 Chương 19: MỸ NHÂN ĐI TẮM 20 Chương 20: NGOÀI Ý MUỐN TƯƠNG KIẾN 21 Chương 21: DƯƠNG NUY QUÂN SƯU TẦM 22 Chương 22: NGỌC NGỌC HIẾN THÂN 23 Chương 23: NÃO TÀN THÁI DƯƠNG THẦN 24 Chương 24: TIÊN NÔ BÊN TRONG ĐÍCH TAM THÁNH NỮ 25 Chương 25: SONG BÀO THAI HUYNH ĐỆ 26 Chương 26: XUẤT BẢN ĐẠI MẠI 27 Chương 27: HẾT Ý CỰ TUYỆT 28 Chương 28: VƯƠNG TUẤN LONG GẶT HÁI 29 Chương 29: THẦN BÍ ĐỊCH NHÂN 30 Chương 30: BÁCH MỸ ĐỒ BỘC QUANG? 31 Chương 31: DUNG HỢP DỊ NĂNG 32 Chương 32: NHÂN HỌA ĐẮC PHÚC 33 Chương 33: LẠI THU TIÊN NÔ 34 Chương 34: CHU ĐIỀM THƯ 35 Chương 35: BẮT CÓC 36 Chương 36: TRÊU CỢT 37 Chương 37: ĐUỔI GIẾT 38 Chương 38: CHUẨN BỊ TIẾN VÀO QUỶ VỤ MÊ CẢNH 39 Chương 39: NỮ NHI QUỐC 40 Chương 40: GỢI CẢM NỮ VƯƠNG 41 Chương 41: LÔI THẦN THƯƠNG 42 Chương 42: HẮC KỲ LÂN 43 Chương 43: VÔ HẠN TIẾN HÓA SIÊU THẦN KHÍ 44 Chương 44: GIA NHẬP TỬ THẦN 45 Chương 45: THÊ ĐỘI THỨ TƯ 46 Chương 46: DƯƠNG OAI (1) 47 Chương 47: DƯƠNG OAI ( 2 ) 48 Chương 48: ĐẠI HOẠCH TOÀN THẮNG 49 Chương 49: MỸ NỮ ĐUỔI NGƯỢC 50 Chương 50: LÂM THIÊN VŨ CHUYỆN CŨ 51 Chương 51: SUÝT NỮA CHẾT 52 Chương 52: QUANG MINH CHÁNH ĐẠI RÌNH COI 53 Chương 53: LẠI THU TAM THÁNH NỮ MỘT TRONG 54 Chương 54: TU YÊU GIẢ ĐỊA BÀN 55 Chương 55: MŨI THƯƠNG 56 Chương 56: LÔI THẦN THƯƠNG TIẾN HÓA 57 Chương 57: HUYẾT TẨY ĐAN VƯƠNG THÀNH (1) 58 Chương 58: HUYẾT TẨY ĐAN VƯƠNG THÀNH (2) 59 Chương 59: NGÂY THƠ VÂN PHỈ PHỈ 60 Chương 60: ĐỊA YÊU PHÙNG TÂY HẢI 61 Chương 61: NẠP LAN THẦN TINH 62 Chương 62: TẤM GƯƠNG 63 Chương 63: LÂM THIÊN VŨ TÂM MA 64 Chương 64: TẤT CHÂN HẤP DẪN 65 Chương 65: CUỐI CÙNG ĐƯỢC BÁCH MỸ ĐỒ 66 Chương 66: ĐẶC HUẤN BẮT ĐẦU 67 Chương 67: NGƯỜI THỨ BA SIÊU NĂNG VƯƠNG 68 Chương 68: NGHỊCH THIÊN YÊU, VÂN PHI DƯƠNG 69 Chương 69: DỤNG TÂM NHẬN THỨC NGƯỜI 70 Chương 70: MIỄN PHÍ LUYỆN ĐAN SƯ 71 Chương 71: TÌM KIẾM HUYẾT YÊU 72 Chương 72: HUYẾT YÊU 73 Chương 73: GIÁ Y CÔNG 74 Chương 74: LY HỢP KỲ VẬY MÀ KHÔNG CÓ KẾT NGUYÊN ANH 75 Chương 75: CÁI MIỆNG NHỎ NHẮN HẤP DẪN 76 Chương 76: CÓ ĐỊCH XÂM PHẠM 77 Chương 77: BIẾN THÂN ĐỊA YÊU 78 Chương 78: CHÂN GẤU KHO TÀU 79 Chương 79: CƯỜNG BINH TRỞ VỀ 80 Chương 80: NO ẤM TƯ DÂM DỤC 81 Chương 81: MẮNG TRỜI ĐÍCH SỞ VŨ 82 Chương 82: TÂN NHÂN LOẠI GIẢI THI ĐẤU 83 Chương 83: LƯỢNG KIẾM ’ TÀ PHONG 84 Chương 84: TỔ CHỨC THẦN BÍ 85 Chương 85: CÁI THỨ NHẤT THÁI GIÁM 86 Chương 86: MỚI CŨ CAO THỦ QUYẾT ĐẤU 87 Chương 87: DỌA NGƯỜI VÂN PHỈ PHỈ 88 Chương 88: DẠY DỖ VÂN PHỈ PHỈ 89 Chương 89: MỘT CHIÊU BẠI ĐỊCH 90 Chương 90: ĐẶC BIỆT TRẬN CHUNG KẾT 91 Chương 91: CỔ ĐỨC DƯƠNG THUẦN PHỤC 92 Chương 92: RA OAI PHỦ ĐẦU 93 Chương 93: HUYỀN NHÃN QUYẾT 94 Chương 94: TRƯỚC CỬA QUAN CÔNG ĐÙA NGHỊCH ĐẠI ĐAO 95 Chương 95: QUỶ VỤ MÊ CẢNH 96 Chương 96: KHỐNG CHẾ KHÔI LỖI TIÊN NÔ 97 Chương 97: LẠI THU MỘT TIÊN NÔ 98 Chương 98: MỘT NAM HAI NỮ 99 Chương 99: TIỂU TẢ NGUYÊN TRỰC 100 Chương 100: NHẪN THUẬT VẠN THI TRỌNG SINH 101 Chương 101: KHÔI LỖI HIỂN UY 102 Chương 102: BẮT CON DƠI 103 Chương 103: NHẸ NHÕM GIẢI QUYẾT 104 Chương 104: TÀ PHONG TUNG TÍCH 105 Chương 105: LUYỆN ĐAN LỤC 106 Chương 106: TÀ PHONG 107 Chương 107: TRỐN CHẾT 108 Chương 108: HỖN ĐỘN CÔN 109 Chương 109: TÁN TIÊN XUẤT HIỆN 110 Chương 110: KHÔNG ĐÁNH NHAU THÌ KHÔNG QUEN BIẾT 111 Chương 111: VÂN PHI DƯƠNG BỊ THUA 112 Chương 112: LÂM GIA HUYNH ĐỆ 113 Chương 113: THÊM NỮA HỔ TƯỚNG MẤY TÊN 114 Chương 114: MỞ RỘNG THỰC LỰC 115 Chương 115: KHAI PHÁI ĐẠI ĐIỂN 116 Chương 116: NGŨ HỔ THƯỢNG TƯỚNG 117 Chương 117: THẦN BÍ NỮ HÀI TỬ 118 Chương 118: NAM NỮ CÙNG THUÊ 119 Chương 119: VẼ LÊN MỘT NỬA TRẦN TRUỒNG BỨC TRANH 120 Chương 120: PHONG ẤN TIÊN NÔ CHU TƯỚC 121 Chương 121: TU MA GIẢ 122 Chương 122: VƯƠNG PHÚ QUÝ 123 Chương 123: TỨ GIỚI TRUYỀN THUYẾT 124 Chương 124: TRÙNG MA 125 Chương 125: LÔI THẦN THƯƠNG TIẾN HÓA THIÊN PHẠT 126 Chương 126: VÌ TIÊN NÔ ĐÓNG PHIM 127 Chương 127: GẶP LẠI TRÙNG MA 128 Chương 128: PHÂN THÂN THUẬT 129 Chương 129: PHƯỢNG HOÀNG ẢO CẢNH 130 Chương 130: ĐỘT PHÁ BÌNH CẢNH 131 Chương 131: HIÊN VIÊN NGẠO VÂN DÃ TÂM 132 Chương 132: TỰ MÌNH CHUỐC LẤY CỰC KHỔ CHU TUẤN 133 Chương 133: MA GIỚI KHIÊU KHÍCH 134 Chương 134: XÍCH HUYẾT MA QUÂN 135 Chương 135: LÔI ĐẶC HIỂN UY 136 Chương 136: LÔI MA QUÂN 137 Chương 137: KHÔNG GIAN PHONG TỎA 138 Chương 138: ĐẠO PHONG HIỂN UY 139 Chương 139: VÂN PHI DƯƠNG QUYẾT ĐỊNH 140 Chương 140: NGHỊCH THIÊN MÔN QUY THUẬN 141 Chương 141: KHÁNG MA LIÊN MINH GIẢI TÁN 142 Chương 142: MA GIỚI MỞ CUỘC TẤN CÔNG 143 Chương 143: QUẦN LONG PHỆ MA 144 Chương 144: DANH XỨNG VỚI THỰC TIÊN NÔ 145 Chương 145: TRÊN GIƯỜNG BỊ NGƯỜI RÌNH TRỘM 146 Chương 146: CÓ NGƯỜI QUAN SÁT LÀM TÌNH 147 Chương 147: NHẬT BẢN CÔ GÁI XINH ĐẸP 148 Chương 148: CẮT JJ HAY LÀ CẮT ĐẦU? 149 Chương 149: TRÙNG MA ĐÃ CHẾT? 150 Chương 150: NÀNG DĨ NHIÊN LÀ TIÊN NÔ? 151 Chương 151: AV CHI VƯƠNG 152 Chương 152: TIÊN MA ĐỒNG THỂ 153 Chương 153: TIÊN ĐẾ GIÁ LÂM 154 Chương 154: TỰ BẠO THIÊN CƯƠNG TIÊN QUÂN 155 Chương 155: UY CHẤN CHÚNG TIÊN 156 Chương 156: THÔNG SÁT 157 Chương 157: VỖ TAY TÁN THƯỞNG 158 Chương 158: DỤC VỌNG 159 Chương 159: DÂM LOẠN 160 Chương 160: NGHỊCH CẢNH 161 Chương 161: VƯƠNG TUẤN LONG ĐÃ CHẾT? 162 Chương 162: BẠI? 163 Chương 163: ĐẠO PHONG ĐẾN RỒI 164 Chương 164: LỪA DỐI 165 Chương 165: HỖN ĐỘN CÔN HUYỀN BÍ 166 Chương 166: TỪ BI 167 Chương 167: PHONG ẤN MA GIỚI 168 Chương 168: LỘ RA TRỌN VẸN KHÔNG BẰNG NỬA THÂN TRẦN 169 Chương 169: ĐỪNG CÂU DẪN TA ĐƯỢC KHÔNG NÀO? 170 Chương 170: DÙNG THÂN THỂ LÀM ĐẠI GIÁ ĐÁNH BẠC 171 Chương 171: KỸ THUẬT MƯỜI PHẦN 172 Chương 172: GIÚP NGƯỜI LÀM NIỀM VUI 173 Chương 173: HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG 174 Chương 174: NHÂN QUỶ TÔN GIẢ 175 Chương 175: CÙNG ĐỒ MẠT LỘ 176 Chương 176: LẠI LẦN NỮA TIẾN HÓA 177 Chương 177: SM NIỀM VUI THÚ (THƯỢNG) 178 Chương 178: SM NIỀM VUI THÚ (HẠ) 179 Chương 179: THẤT THẢI THIÊN KIẾP 180 Chương 180: BIẾN HÓA THIÊN KIẾP 181 Chương 181: PHI THĂNG TIÊN GIỚI 182 Chương 182: MUỐN CHẾT MUỐN SỐNG NGHE TA 183 Chương 183: KHÔI LỖI THUẬT HIỂN UY 184 Chương 184: XÍCH CƯỚC TIÊN HẠC 185 Chương 185: CƯỚP BÓC KỸ THUẬT 186 Chương 186: NGƯƠI CHÍNH LÀ DẠ VƯƠNG? 187 Chương 187: PHÁ TRÀNG 188 Chương 188: DIỆT! 189 Chương 189: DIỆT CỰU KIẾN TÂN 190 Chương 190: KIẾM TIÊN LÃNH VÔ DANH 191 Chương 191: ĐIỂM YẾU 192 Chương 192: TIÊN GIỚI LÀNG CHƠI 193 Chương 193: CƯỠNG GIAN? 194 Chương 194: TRÊN GIƯỜNG NGUYÊN NHÂN 195 Chương 195: THẦY TRÒ? 196 Chương 196: ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MUỐN 197 Chương 197: BẾ QUAN 198 Chương 198: LÂM THIÊN VŨ CHUYỂN BIẾN 199 Chương 199: ĐOÀN TỤ 200 Chương 200: LĂNG VŨ SƠN TRANG 201 Chương 201: TÊN MẶC DÙ VÔ ĐỊCH, NGƯỜI KHÔNG ĐỊCH LẠI! 202 Chương 202: DÂNG TIÊN NÔ 203 Chương 203: BẠCH HỔ NỮ NHÂN 204 Chương 204: NGỰC ĐẨY 205 Chương 205: BẤT TỬ CON GIÁN 206 Chương 206: THẦN KHÍ 207 Chương 207: DÂM HỒN CHÂU 208 Chương 208: CẢI BIẾN THỜI GIAN TẦN SUẤT 209 Chương 209: TẬP THỂ PHI THĂNG 210 Chương 210: CÔN BẰNG TIÊN NHÂN 211 Chương 211: CÚC HOA MẬT HUYỆT 212 Chương 212: HẮC BẠCH TÔN GIẢ 213 Chương 213: RÊN RỈ 214 Chương 214: PHÁ VÒNG VÂY 215 Chương 215: TÀ LINH MA 216 Chương 216: TỨ ĐẠI THÁNH THÚ 217 Chương 217: ĐẠI HOANG 218 Chương 218: BĂNG TÂM CUNG 219 Chương 219: ĐÀN SÓI PHÁC HỎA 220 Chương 220: CỐ BẢN BỒI NGUYÊN 221 Chương 221: HOANG HỎA GIÁO 222 Chương 222: TỪNG NGƯỜI HÀNH ĐỘNG 223 Chương 223: HỒN TƯỚNG 224 Chương 224: CỰ NHÂN 225 Chương 225: BẢN NĂNG 226 Chương 226: THÁNH THÚ HUYỀN VŨ YÊU CẦU 227 Chương 227: TU CHÂN GIẢ CŨNG CÓ THỂ SANH CON? 228 Chương 228: LÀM NHI TỬ HẠ HIỂU QUỶ 229 Chương 229: TÀNG ĐẦU THI 230 Chương 230: HỖN LOẠN AH HỖN LOẠN 231 Chương 231: Cục Gạch Cũng Điên Cuồng 232 Chương 232: Ấu Nữ Tiên Nô 233 Chương 233: Sinh Tử Bộ 234 Chương 234: Bạo Lực Hỗ Tam Nương 235 Chương 235: Độn Thiên Thạch 236 Chương 236: Về Lại Ma Giới 237 Chương 237: Tứ Đại Chiến Thần Lý Nguyên Phách 238 Chương 238: Biến Thái Lý Nguyên Phách 239 Chương 239: Tần Thủy Hoàng Dĩ Nhiên Là Nữ Nhân 240 Chương 240: Phân Thân 241 Chương 241: Kinh Khủng Suy Đoán 242 Chương 242: Phòng Tắm Kích Tình 243 Chương 243: Gặp Lại Nhất Nô 244 Chương 244: Phong Ấn Tiên Nô 245 Chương 245: Cửu U Thánh Địa 246 Chương 246: Biến Thái Cùng 'trang Bức' 247 Chương 247: Long Huyết Mạch 248 Chương 248: Tái Nhập Đại Hoang 249 Chương 249: Nhạc Phi 250 Chương 250: Long Hồn Giới 251 Chương 251: Đồ Long 252 Chương 252: Hạng Vũ 253 Chương 253: Báo Thù 254 Chương 254: Cho Ta Sinh Nhi Tử A 255 Chương 255: Bạo Đạo Phong Cúc Hoa? 256 Chương 256: Thái Âm Quỷ Giới 257 Chương 257: Lữ Bố 258 Chương 258: Kẻ Thù Cũ 259 Chương 259: Thiên Phạt 260 Chương 260: Vân Phi Dương Phục Sinh 261 Chương 261: Trước Giờ Đại Chiến 262 Chương 262: Tà Phong Chiến Đấu 263 Chương 263: Phản Đồ 264 Chương 264: Vương Cùng Vương Chạm Mặt 265 Chương 265: Cường Đại Thần Vương 266 Chương 266: Nghịch Cảnh Bên Trong Đích Nghịch Cảnh 267 Chương 267: Thâm Lam Lão Tổ 268 Chương 268: Nguyên Nhân Phản Bội 269 Chương 269: Báo Thù 270 Chương 270: Liên Thủ Công Kích 271 Chương 271: Cuồng Hóa Tiểu Hắc 272 Chương 272: Lựa Chọn 273 Chương 273: Chật Vật Thắng Lợi 274 Chương 274: Lăng Nhục 275 Chương 275: Trở Về Tiên Giới 276 Chương 276: Vậy Mà Đi Học 277 Chương 277: Nghe Thấy Gà Nhảy Múa 278 Chương 278: Hiến Hôn 279 Chương 279: Đây Mới Gọi Là Ngưu Bức 280 Chương 280: Tình Nô 281 Chương 281: Bóng Lưng 282 Chương 282: Dâm Đãng Trang Phục 283 Chương 283: Trăm Vạn Hào Đánh Bạc 284 Chương 284: Thiên Địa Kỳ Thư 285 Chương 285: Tự Nghĩ Ra Công Pháp 286 Chương 286: Quét Ngang 287 Chương 287: Mẹ Con Song Phi 288 Chương 288: Chuyển Biến 289 Chương 289: Khi Dễ 290 Chương 290: Thu Tiên Nô Phương Tiểu Khê 291 Chương 291: Phản Đánh Lén 292 Chương 292: Sát Lục Chi Khí 293 Chương 293: Biến Thái Ma Hóa 294 Chương 294: Ma Hóa Di Chứng 295 Chương 295: Vạn Ma Tôn Giả 296 Chương 296: Ma Tinh 297 Chương 297: Bạo Lộ Điên Cuồng (thượng) 298 Chương 298: Bạo Lộ Điên Cuồng ( Trung ) 299 Chương 299: Bạo Lộ Điên Cuồng (hạ) 300 Chương 300: Phá Trận 301 Chương 301: Cửu Thiên Huyền Ma 302 Chương 302: Phân Thân Đại Chiến 303 Chương 303: Thắng 304 Chương 304: Hai Cái Tiểu Gia Hỏa 305 Chương 305: Khác Loại Truyền Thụ 306 Chương 306: Vui Đến Phát Khóc 307 Chương 307: Cúc Hoa Khai Mở 308 Chương 308: Địa Thư Tung Tích 309 Chương 309: Siêu Ma Long 310 Chương 310: Tự Đoạn Thính Giác 311 Chương 311: Thần Hành Tẩu 312 Chương 312: Vận Mệnh 313 Chương 313: Về Nhà 314 Chương 314: Thần Kỳ Địa Thư 315 Chương 315: Đệ Tử Tỷ Thí 316 Chương 316: Ba Đối Một 317 Chương 317: Định Thần Tháp 318 Chương 318: Thương Nghị 319 Chương 319: Cổ Tiên Nhân 320 Chương 320: Định Thần Tháp 321 Chương 321: Tầng Thứ Nhất 322 Chương 322: Bốn Thanh Thần Khí 323 Chương 323: Bất Tử Chi Thân 324 Chương 324: Thiên Thần Cấp Khôi Lỗi 325 Chương 325: Thần Giới Khôi Lỗi Sư 326 Chương 326: Đạt Được Định Thần Tháp 327 Chương 327: Luyện Thành Thần Đan 328 Chương 328: Tu Luyện 329 Chương 329: Thần Kiếp 330 Chương 330: Phi Thăng Thần Giới 331 Chương 331: Thần Nữ Nữ Oa 332 Chương 332: Thần Nữ Tiên Nô 333 Chương 333: Hoa Dịch Lão Tổ 334 Chương 334: Thực Lực Không Phải Dựa Vào Đẳng Cấp 335 Chương 335: Phong Mang Tinh Chủ 336 Chương 336: Ám Khôi 337 Chương 337: Ma Hóa 338 Chương 338: Biến Thái. 339 Chương 339: Lỡ Mất Dịp Tốt 340 Chương 340: Huynh Đệ Gặp Lại 341 Chương 341: Chênh Lệch 342 Chương 342: Gặp Nhau 343 Chương 343: Khôi Lỗi Sư 344 Chương 344: Yêu Đương 345 Chương 345: Gay 346 Chương 346: Trừng Phạt 347 Chương 347: Địch Nhân Đến Phạm 348 Chương 348: Thần 349 Chương 349: Cường Hãn 350 Chương 350: Man Hoang Thần Khí 351 Chương 351: Kỳ Ngộ 352 Chương 352: Khôi Lỗi Sư Chiến Đấu 353 Chương 353: Diệt Môn 354 Chương 354: Thế Lực Ngang Nhau 355 Chương 355: Tiêu Diệt Một Cái Tinh Cầu 356 Chương 356: Ám Hắc Thiên Vương 357 Chương 357: Phản Kích A! 358 Chương 358: Toàn Bộ Xuất Động 359 Chương 359: Tà Phong Trở Về 360 Chương 360: Ác Chiến 361 Chương 361: Tức Giận 362 Chương 362: Sư Đệ 363 Chương 363: Tinh Hệ Truyền Tống 364 Chương 364: Vong Phu Tử 365 Chương 365: Học Tập Khôi Lỗi Thuật 366 Chương 366: Ngưu Bức Khôi Lỗi Thân Thể 367 Chương 367: Bị Coi Thường Tiên Nô 368 Chương 368: Nữ Vương Bát! 369 Chương 369: Phá Quán 370 Chương 370: Yêu Hóa Xích Liên 371 Chương 371: Tam Cự Đầu Chạm Mặt 372 Chương 372: Trở Lại Quá Khứ 373 Chương 373: Còn Có Thể Gặp Được Tiên Nô? 374 Chương 374: Tiền Cùng Cuộc Sống 375 Chương 375: Mới Đích Năng Lực 376 Chương 376: Thập Nhận 377 Chương 377: Tâm Linh Thần Khí 378 Chương 378: Vận May Liên Tục 379 Chương 379: Đánh Cuộc 380 Chương 380: Trúng Kế (thượng) 381 Chương 381: Trúng Kế (hạ) 382 Chương 382: Chăm Chú Mới Hoàn Mỹ Nhất 383 Chương 383: Cảm Ngộ 384 Chương 384: Đột Như Kỳ Lai Thần Hóa 385 Chương 385: Thần Phục A — Ma Vương 386 Chương 386: Cả Gan Làm Loạn 387 Chương 387: Cánh 388 Chương 388: Chạm Mặt 389 Chương 389: Thần Ma Đồng Thể 390 Chương 390: Đạo Quân Tử 391 Chương 391: Đoạt Lại Địa Thư 392 Chương 392: Chiến Đấu Đã Xong 393 Chương 393: Triển Lãm Tranh Chủ Tịch 394 Chương 394: Ngô Kiều Ân 395 Chương 395: Quá Khứ Vị Lai 396 Chương 396: Võng Lượng Môn 397 Chương 397: Địa Sát Bát Kỵ 398 Chương 398: Thâm Tuấn Thiên 399 Chương 399: Thần Phục 400 Chương 400: Ấm Áp 401 Chương 401: Trở Về 402 Chương 402: Tìm Kiếm Tiên Nô 403 Chương 403: Khảo Nghiệm 404 Chương 404: Ngưu Đại Tiên 405 Chương 405: Tàng Hình Phù Chú 406 Chương 406: Tương Kiến 407 Chương 407: Tiên Nô 408 Chương 408: Tâm Linh Tiên Nô 409 Chương 409: Chuyển Biến 410 Chương 410: Đông Phương Bất Bại 411 Chương 411: 5 Triệu Mua Ngươi 412 Chương 412: Hấp Huyết Quỷ 413 Chương 413: Lôi Đặc Quen Biết Cũ 414 Chương 414: Cơ Duyên Xảo Hợp 415 Chương 415: Không Thu Lên Trước 416 Chương 416: Xi Vưu Mảnh Vỡ 417 Chương 417: Thời Tam Quốc 418 Chương 418: Thường Sơn Triệu Tử Long 419 Chương 419: Tư Mã Ám Nguyệt 420 Chương 420: Đại Kiều Tiểu Kiều 421 Chương 421: Cường Thế 422 Chương 422: Tiên Nô Lạc Ấn 423 Chương 423: Phân Cách Thần Khí 424 Chương 424: Chia Lìa 425 Chương 425: Cơ Giới Nữ Vương 426 Chương 426: Song Bào Thai Tiên Nô 427 Chương 427: Đại Chiến Buông Xuống 428 Chương 428: Đỉnh Phong Cuộc Chiến (1) 429 Chương 429: Đỉnh Phong Cuộc Chiến (2) 430 Chương 430: Biến Đổi Bất Ngờ 431 Chương 431: Từng Người Tiềm Tu 432 Chương 432: Khác Loại Tu Hành 433 Chương 433: Bị Đánh Tu Luyện 434 Chương 434: Xuân Tâm Nhộn Nhạo 435 Chương 435: Phúc Duyên 436 Chương 436: Thiên Cương Lộ 437 Chương 437: Mảnh Vỡ Chi Mê 438 Chương 438: Vũ Mị Nương 439 Chương 439: Cao Trào? 440 Chương 440: Vũ Mị Thần Công 441 Chương 441: Si Nhân U Tử 442 Chương 442: Chính Tà 443 Chương 443: Hòa Thượng Thích Rượu 444 Chương 444: Phân Thân Cũng Tu Luyện 445 Chương 445: Không Gian Vỡ Vụn 446 Chương 446: Không Cách Nào Tránh Né Mạn Quyền 447 Chương 447: Chó Má 448 Chương 448: Phục Chế Thần 449 Chương 449: Huyễn Cảnh Không Gian 450 Chương 450: Chiến Đấu Trận 451 Chương 451: Tuyệt Xử Phùng Sanh 452 Chương 452: Giao Dịch 453 Chương 453: Trước Mặt Mọi Người Thoát Y 454 Chương 454: Khác Loại Đánh Bạc 455 Chương 455: Vô Gian Đạo 456 Chương 456: Phòng Bán Vé Độc Dược 457 Chương 457: Chiến Thần Chức Vị 458 Chương 458: Hậu Nghệ Cung 459 Chương 459: Phi Thăng Man Hoang Cổ Giới 460 Chương 460: Nga Mi Song Châu 461 Chương 461: Âm Ma Tử 462 Chương 462: Trúng Chiêu 463 Chương 463: Thu Phục Chiếm Được Nga Mi Song Châu 464 Chương 464: Cốt Tà Vương 465 Chương 465: Đạo Phong Đã Chết? 466 Chương 466: Đấu Phật Phụ Thân 467 Chương 467: Hỗn Chiến 468 Chương 468: Hợp Tác? 469 Chương 469: Tầm Bảo Thử 470 Chương 470: Tầm Bảo 471 Chương 471: Lôi Đặc Yêu Thương 472 Chương 472: Hậu Nghệ Cung 473 Chương 473: Phục Sao? 474 Chương 474: Không Nói Đạo Nghĩa 475 Chương 475: Ẩn Tà Vương 476 Chương 476: Ngươi Còn Chưa Đủ Tư Cách 477 Chương 477: Tiếp Nhận 478 Chương 478: Cường Đại Hài Đồng 479 Chương 479: Dũng Cảm Tiến Tới 480 Chương 480: Tình Bạn Giá Trị 481 Chương 481: Thành Công Bước Đầu Tiên 482 Chương 482: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn 483 Chương 483: Chính Tà Liên Thủ 484 Chương 484: Thiên Diện Tà Vương 485 Chương 485: Đại Thủ Bút 486 Chương 486: Hổ Lang Chi Sư 487 Chương 487: Mộc Tà Vương 488 Chương 488: Dã Tâm 489 Chương 489: Tự Mình Ra Tay 490 Chương 490: Diệp Vấn Xuyên 491 Chương 491: Khúc Mắc 492 Chương 492: Phản Hồi Đi Qua 493 Chương 493: Lưu Vĩnh 494 Chương 494: Linh Nguyên Thần 495 Chương 495: Diễn Trò 496 Chương 496: Nga Mi Song Châu Phá Thân 497 Chương 497: Phá Quán Ngươi Còn Chưa Đủ Tư Cách 498 Chương 498: 'trang Bức' 499 Chương 499: Biệt Khuất 500 Chương 500: Cơ Hội Thật Tốt 501 Chương 501: Hàn Quân Tử 502 Chương 502: Tiểu Gia Hỏa Tiến Hóa 503 Chương 503: Báo Thù Rửa Hận 504 Chương 504: Không Có Gì Làm Không Được 505 Chương 505: Dạy Dỗ Cúc Hoa 506 Chương 506: Tình Thú Quần Áo 507 Chương 507: Cường Giả Cuộc Chiến 508 Chương 508: Lưỡng Bại Câu Thương 509 Chương 509: Phương Thiên Họa Kích Bí Mật 510 Chương 510: Linh Vũ 511 Chương 511: Nhân Định Thắng Thiên 512 Chương 512: Song Đầu Ô Long 513 Chương 513: Huyết Nhãn 514 Chương 514: Xi Vưu Lại Hiện Ra? 515 Chương 515: Chính Tà Đồng Thể 516 Chương 516: Thất Đại Thiên Vương 517 Chương 517: Kết Bái 518 Chương 518: Nóng Nảy Gặt Hái! 519 Chương 519: Hòa Bình Sứ Giả 520 Chương 520: Phá Cái Cũ Xây Dựng Cái Mới 521 Chương 521: Tụ Thi Địa 522 Chương 522: Tu Luyện 523 Chương 523: Đột Biến 524 Chương 524: Tam Quốc Huyễn Giới (1) 525 Chương 525: Tam Quốc Huyễn Giới (2) 526 Chương 526: Văn Thành Tướng Quân 527 Chương 527: Lôi Kéo 528 Chương 528: Cơ Hội Tới 529 Chương 529: Thiên Minh Tướng Quân 530 Chương 530: Uy Danh 531 Chương 531: Tập Kích 532 Chương 532: Chiêu Hàng 533 Chương 533: Vô Danh Lão Giả 534 Chương 534: Bồi Dưỡng Binh Sĩ 535 Chương 535: Phế Vật Dương Oai 536 Chương 536: Lên Chức 537 Chương 537: Cứu Viện 538 Chương 538: Xin Đi Giết Giặc 539 Chương 539: Bị Lừa 540 Chương 540: Phong Ấn Mộc Bài 541 Chương 541: Nhược Thủy Hà 542 Chương 542: Đây Mới Là Ngưu Bức 543 Chương 543: Hợp Tác 544 Chương 544: Một Chiêu Nháy Mắt Giết 545 Chương 545: Đệ Nhất Chiến Thần 546 Chương 546: Đánh Lén 547 Chương 547: Dâm Loạn Bí Văn (1) 548 Chương 548: Dâm Loạn Bí Văn (2) 549 Chương 549: Vũ Thánh 550 Chương 550: Bốn Bề Thọ Địch 551 Chương 551: Kiều Diễm Đồ 552 Chương 552: Bị Phong Ấn Tâm Nô 553 Chương 553: Kỳ Quái Nữ Tử 554 Chương 554: Thật Đáng Buồn Vũ Thánh 555 Chương 555: Ngưu Ma Nữ 556 Chương 556: Tam Thánh 557 Chương 557: Công Bình Quyết Đấu 558 Chương 558: Chiến! 559 Chương 559: Cút! 560 Chương 560: Đoạt Đồ 561 Chương 561: Huấn Luyện 562 Chương 562: Tam Tộc Chi Đấu 563 Chương 563: Suy Đoán 564 Chương 564: Sáu Tộc Hỗn Chiến 565 Chương 565: Cự Tuyệt! 566 Chương 566: Viêm Long 567 Chương 567: Là Phúc Là Họa? 568 Chương 568: Long Chi Khí Tức 569 Chương 569: Long Văn Kiếm 570 Chương 570: Diệt Thiên Diệt Địa Cửu Long Trận 571 Chương 571: Bị Nhốt 572 Chương 572: Tìm Đủ Thánh Nô 573 Chương 573: Được Cứu Vớt 574 Chương 574: Kinh Thế Bí Văn 575 Chương 575: Vào Thành 576 Chương 576: Phong Ấn Mộc Bài Tới Tay 577 Chương 577: Giải Trừ Phong Ấn 578 Chương 578: Ngự Thiên, Tình Nô 579 Chương 579: Thời Không Đường Hầm 580 Chương 580: Trở Lại Man Hoang Cổ Giới 581 Chương 581: Bách Mỹ Kiều Diễm Đồ 582 Chương 582: Thế Giới Đại Loạn 583 Chương 583: Quỷ Vụ Mê Cảnh 584 Chương 584: Tà Hoàng 585 Chương 585: Võng Lượng Thần Quân 586 Chương 586: Vô Lực 587 Chương 587: Hai Chuyện 588 Chương 588: Tà Phong Tín Niệm 589 Chương 589: Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo 590 Chương 590: Xi Vưu 591 Chương 591: Quyết Định 592 Chương 592: Bao Phục 593 Chương 593: Tăng Thực Lực Lên Phương Pháp 594 Chương 594: Thập Nhị Trọng Thiên 595 Chương 595: Tà Phong Trở Về 596 Chương 596: Đệ Nhất Thiên Hạ 597 Chương 597: Hồ Phong Nhi Chuyển Biến 598 Chương 598: Yêu Tôn Phong Tín Tử 599 Chương 599: Yêu Giới 600 Chương 600: Mới Cũ Yêu Tôn Cuộc Chiến 601 Chương 601: Yêu Giới 602 Chương 602: Đại Chiến Tiến Đến 603 Chương 603: Thật Giả Phong Tín Tử 604 Chương 604: Đột Biến 605 Chương 605: Chuyển Cơ. 606 Chương 606: Thắng Lợi. 607 Chương 607: Đại Kết Cục.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.