Truyện 18+

Bá Đạo Dâm Uy

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Bá Đạo Dâm Uy

Tác giả: baby tự sướng

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 34: Thịt Hồ Tiểu Linh Và Long Uyên

08/07/2021 8461

Một vị thần quá bá đạo nên quyết định đầu thai

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bá Đạo Dâm Uy!

Một vị thần quá bá đạo nên quyết định đầu thai

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bá Đạo Dâm Uy!

Mục lục

1 Chương 1: Mở đầu cũng là bắt đầu 2 Chương 2: Khởi đầu mới tại thế giới mới 3 Chương 3: Trắc thí và đến ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG 4 Chương 4: Cướp công 5 Chương 5: Kiếm vợ bá đạo 6 Chương 6: Kiếm vợ bá đạo(1) 7 Chương 7: Kiếm vợ bá đạo(2) 8 Chương 8: Cần mộ cái giường mới 9 Chương 9: 18+ 10 Chương 10: 18+(2) và ranh hiệu mới 11 Chương 11: Trắc thí và Tiểu Y Tiên 12 Chương 12: Ăn mẹ nuôi con 13 Chương 13: Thu linh hồn mẫu thân và tiến về giả nam 14 Chương 14: Gặp Tử Nghiêm và đưa mọi thứ về bố cục 15 Chương 15: Từ hôn 16 Chương 16: Biết bí mật và dược lão 17 Chương 17: Ăn Tiêu Ngọc 18 Chương 18: Ăn Nhã Phi(dài nha) 19 Chương 19: Hiếp Nhược Lâm 20 Chương 20: Sư vương và Vân vân 21 Chương 21: Thu Medusa 22 Chương 22: Vân lan tông cũng chỉ có thế 23 Chương 23: Song gái già nam thế là đi hết 24 Chương 24: Gái của main đâu phải dạng vừa 25 Chương 25: Thủy tộc 26 Chương 26: Trở về và đã chết 27 Chương 27: Hấp thụ huyết mạnh và tin vui ngoài ý muốn 28 Chương 28: Khởi Thủy 29 Chương 29: Nhiệm vụ bắt sủng thú 30 Chương 30: Bắt được của bắt được 31 Chương 31: Thăng liền 3 đại cảnh giới 32 Chương 32: Độ kiếp 33 Chương 33: Bản hak chính thức ra lò 34 Chương 34: Thịt Hồ Tiểu Linh Và Long Uyên

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.