Truyện ma

Âm Trung Quỷ

Truyện ma Truyện ma dài kỳ Truyện kinh dị

Truyện Âm Trung Quỷ

Tác giả: Thục Linh

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 22: Câu chuyện của anh Điều

30/09/2020 2941

Nội dung chính của câu chuyện nói về một sinh viên xa nhà phải ở nhà trọ là Toàn cũng bắt đầu từ ngày đó cuộc đời cậu gặp nhiều những biến cố xảy đến liên tiếp. 

Cậu được tiếp xúc với những thế lực không tồn tại ở thế giới này và qua đó hiểu được câu chuyện của một cuộc đời khác

Nội dung chính của câu chuyện nói về một sinh viên xa nhà phải ở nhà trọ là Toàn cũng bắt đầu từ ngày đó cuộc đời cậu gặp nhiều những biến cố xảy đến liên tiếp. 

Cậu được tiếp xúc với những thế lực không tồn tại ở thế giới này và qua đó hiểu được câu chuyện của một cuộc đời khác

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.