Truyện 18+

3 Năm Sinh Viên

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện 3 Năm Sinh Viên

Tác giả: sangdz123

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 149

23/06/2023 50223

em là thành viên xem chùa từ lâu lắm rồi nay vs đăng nhập để chia sẻ lại những gì còn vương vấn và tiếc nuối.

em tên D sn 94 cuộc đời e cũng bt như bao người khác. học cấp 3 thì cung bỏ học chơi game nên gái gú ngày c3 chỉ là phù du thôi ạ.

học xong c3 thì e chuyển lên tp học nghề cách nhà 25km nên cứ cuối tuần với về nhà , học năm đầu năm 2 thì e cũng yêu 1 cô gái và đến bây giờ vẫn yêu.

nhưng khi đấy cách nhau hơn 100km nên 2 3 tháng vs gặp nhau 1 lần.

em là thành viên xem chùa từ lâu lắm rồi nay vs đăng nhập để chia sẻ lại những gì còn vương vấn và tiếc nuối.

em tên D sn 94 cuộc đời e cũng bt như bao người khác. học cấp 3 thì cung bỏ học chơi game nên gái gú ngày c3 chỉ là phù du thôi ạ.

học xong c3 thì e chuyển lên tp học nghề cách nhà 25km nên cứ cuối tuần với về nhà , học năm đầu năm 2 thì e cũng yêu 1 cô gái và đến bây giờ vẫn yêu.

nhưng khi đấy cách nhau hơn 100km nên 2 3 tháng vs gặp nhau 1 lần.

Mục lục

1 Chương 1 2 Chương 2 3 Chương 3 4 Chương 4 5 Chương 5 6 Chương 6 7 Chương 7 8 Chương 8 9 Chương 9 10 Chương 10 11 Chương 11 12 Chương 12 13 Chương 13 14 Chương 14 15 Chương 15 16 Chương 16 17 Chương 17 18 Chương 18 19 Chương 19: Chuyến thực tập 20 Chương 20 21 Chương 21 22 Chương 22 23 Chương 23 24 Chương 24 25 Chương 25 26 Chương 26 27 Chương 27 28 Chương 28 29 Chương 29 30 Chương 30 31 Chương 31 32 Chương 32 33 Chương 33 34 Chương 34 35 Chương 35 36 Chương 36 37 Chương 37 38 Chương 38 39 Chương 39: Gái Có Chồng 40 Chương 40 41 Chương 41 42 Chương 42 43 Chương 43 44 Chương 44 45 Chương 45 46 Chương 46 47 Chương 47 48 Chương 48 49 Chương 49: Người quen cũ, biến cố và sự chọn lựa 50 Chương 50 51 Chương 51 52 Chương 52 53 Chương 53 54 Chương 54 55 Chương 55 56 Chương 56 57 Chương 57 58 Chương 58 59 Chương 59 60 Chương 60 61 Chương 61 62 Chương 62 63 Chương 63 64 Chương 64 65 Chương 65 66 Chương 66 67 Chương 67 68 Chương 68 69 Chương 69 70 Chương 70 71 Chương 71 72 Chương 72 73 Chương 73 74 Chương 74 75 Chương 75 76 Chương 76 77 Chương 77 78 Chương 78 79 Chương 79 80 Chương 80 81 Chương 81 82 Chương 82 83 Chương 83 84 Chương 84 85 Chương 85 86 Chương 86 87 Chương 87 88 Chương 88 89 Chương 89 90 Chương 90 91 Chương 91 92 Chương 92 93 Chương 93 94 Chương 94 95 Chương 95 (Cuối) 96 Chương 96: Vùng đất mới, con người mới 97 Chương 97 98 Chương 98 99 Chương 99 100 Chương 100 101 Chương 101 102 Chương 102 103 Chương 103 104 Chương 104 105 Chương 105 106 Chương 106 107 Chương 107 108 Chương 108 109 Chương 109 110 Chương 110 111 Chương 111 112 Chương 112 113 Chương 113 114 Chương 114 115 Chương 115 116 Chương 116 117 Chương 117 118 Chương 118 119 Chương 119 120 Chương 120 121 Chương 121 122 Chương 122 123 Chương 123 124 Chương 124 125 Chương 125 126 Chương 126 127 Chương 127 128 Chương 128 129 Chương 129 130 Chương 130 131 Chương 131: Sau chuyến đi dài 132 Chương 132 133 Chương 133 134 Chương 134 135 Chương 135 136 Chương 136 137 Chương 137 138 Chương 138 139 Chương 139 140 Chương 140 141 Chương 141 142 Chương 142 143 Chương 143 144 Chương 144 145 Chương 145 146 Chương 146 147 Chương 147 148 Chương 148 149 Chương 149

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.